Πολλά άτομα συχνά, που τραυματίζονται ή ασθενούν στον εξωτερικό, θέλουν ή χρειάζονται να επιστρέψουν στην ιδιαίτερη πατρίδα τους ώστε να λάβουν ειδική ιατρική φροντίδα.

Παρέχουμε υπηρεσίες επαναπατρισμού με αεροασθενοφόρα, από και προς το εξωτερικό, τόσο σε μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες όσο και σε ιδιώτες. Οι ασθενείς λαμβάνουν την καλύτερη, ποιοτική φροντίδα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους από και προς τα αεροδρόμια και τα νοσοκομεία. Αναλαμβάνουμε συχνά επαναπατρισμούς σε αεροδρόμια, όπου μπορούμε είτε να παραλάβουμε ασθενή από το αεροασθενοφόρο ή αεροπλάνο, είτε να παραδώσουμε ασθενή σε αεροασθενοφόρο ή αεροπλάνο.

Η ομάδα της AMBULINE, η οποία ασχολείται αποκλειστικά με επαναπατρισμούς, είναι υψηλά εκπαιδευμένη και αποτελείται από προσοντούχους ιατρούς, νοσηλευτές/τριες και paramedics. Η συγκεκριμένη ομάδα είναι διαθέσιμη οποιαδήποτε ώρα και μέρα της ζητηθεί να συνοδέψει ασθενείς σε όλο τον κόσμο.

Ο επαναπατρισμός ενός ασθενή χρειάζεται προσεκτική οργάνωση και ιατρική εμπειρία. Ο επαγγελματισμός της AMBULINE εγγυάται στους ασθενείς και στις οικογένειές τους τον ασφαλή τους επαναπατρισμό.