Η AMBULINE παρέχει 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα Επείγουσες και Προγραμματισμένες Μεταφορές με ασθενοφόρα τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον κρατικό τομέα. Οποιαδήποτε ώρα και μέρα, το προσωπικό της AMBULINE μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες σας με άμεση ανταπόκριση.

EΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ
Οι επείγουσες κλήσεις με ασθενοφόρο αφορούν τους ασθενείς οι οποίοι πρέπει επειγόντως να μεταφερθούν στο τμήμα Πρώτων Βοηθειών ενός νοσοκομείου. Οι ασθενείς αυτοί εξυπηρετούνται με το πλησιέστερο διαθέσιμο ασθενοφόρο του στόλου μας, ώστε να λάβουν την άμεση θεραπεία. Τα έκτακτα περιστατικά καλύπτονται στη Λεμεσό.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ
Οι προγραμματισμένες κλήσεις αφορούν μεταφορές με ασθενοφόρο, οι οποίες έχουν ήδη προγραμματιστεί εκ των προτέρων από τον πελάτη. Τέτοιου είδους κλήσεις σχετίζονται με μεταφορές από και προς τα νοσοκομεία, τις κλινικές, τα γηριατρεία και με επισκέψεις-ραντεβού σε θεράποντες ιατρούς. Τα προγραμματισμένα περιστατικά καλύπτονται σε όλη την Κύπρο.

ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ
Το πλήρωμα του ασθενοφόρου αποτελείται από ένα έμπειρο, επαγγελματία πρώτο βοηθό οδηγό και από ένα έμπειρο, προσοντούχο νοσηλευτή/τρια ή ιατρό ή paramedic. To προσωπικό της AMBULINE είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο ώστε να μπορεί αποτελεσματικά να διαγνώσει και να κρατήσει σταθερή την κατάσταση του ασθενή έως ότου μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 24ώρες: 77 777 199